Middels deze privacyverklaring wijzen wij u erop dat ons bedrijf (Eetcafé Thijs, Sint GIlleshof 5 1066 PZ Amsterdam) uw persoonsgegevens verzamelt en eventueel gebruikt om contact met u op te nemen of een mogelijke reservering te verwerken. Dit geldt voor (potentiële) klanten én voor andere partijen met wie wij zaken doen of bij wie we producten inkopen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunnen wij u als klant een offerte sturen of u advies op maat verschaffen. Heeft u een reservering bij ons geplaatst, dan hebben we uw gegevens nodig. Ook voor het maken van facturen en eventuele vragen over de reservering is het noodzakelijk om uw gegevens te hebben.

Wij verplichten u niet om uw contactgegevens aan ons te verstrekken. Kiest u er echter voor om geen gegevens te delen, dan kan dit tot gevolg hebben dat uw reservering niet definitief wordt.

Gegevens doorgeven aan derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derden. In sommige gevallen verstrekken wij uw gegevens echter aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Ons bedrijf maakt gebruik van Microsoft Office en de opslagmogelijkheden die bij dit programma horen. De gegevens van onze administratie (waarin ook uw persoonsgegevens verwerkt zijn) worden opgeslagen op een computer

Onze nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van nieuws en acties van ons bedrijf, geven we zo nu en dan een nieuwsbrief uit. Elke keer dat wij een reclamemailing naar u sturen, heeft u onderaan de mail de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden.

Online beveiliging persoonsgegevens
Onze website heeft een SSL/TLS-certificaat. Dit houdt in dat er tussen uw browser en onze server een beveiliging zit die ervoor zorgt dat er geen onbevoegden mee kunnen kijken bij uw gegevensinvoer. TLS is een opvolger van het SSL-certificaat, met een nog scherpere beveiliging. Onze beveiligde website is ook te herkennen aan het slotje voor de link (https://). Door hierop te klikken, leest u meer informatie over het beveiligingscertificaat. Daarnaast doen we alles wat in onze macht ligt om onbevoegden bij uw gegevens weg te houden. We beveiligen onze websites en systemen daarom zowel op organisatorisch als technisch niveau tegen onder andere diefstal, ongeoorloofde verspreiding en toegang door onbevoegden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren persoonsgegevens zeven jaar (gerekend na het einde van het boekjaar waarin de bestelling plaatsvond). Dit jaar heeft te maken met de verplichte bewaartermijn van onze administratie voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Heeft u (mail)contact met ons gehad, maar bent u geen klant geworden? Dan verwijderen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na dato.

In uw recht
U heeft bij Eetcafé Thijs het recht op de volgende zaken met betrekking tot uw gegevens:

het inzien van uw gegevens;
het aanvullen of wijzigen van uw gegevens als hier aanleiding toe is;
een verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het gebruik ervan te beperken;
bij de Autoriteit Persoonsgegevens bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens;
een verzoek tot het krijgen van uw gegevens en deze eventueel te laten overdragen aan een andere partij.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Eetcafe Thijs middels e-mail: info@sportclubmatch.nl